Emerging Markets Advisors Oy (EGMA)

Emerging Markets Advisors Oy (EGMA) on keskittynyt kehittyvien markkinoiden liiketoiminnan ja rahoitusjärjestelyjen konsultointiin. Tämä koskee sekä pääomatavaroiden vientiä että tuotannollisia investointeja.

EGMAn asiakasyrityksilleen tarjoamiin palveluihin kuuluvat mm. sopivien investoijien ja rahoittajien etsintä, kilpailukykyisten rahoitusjärjestelyjen suunnittelu sekä riskien identifiointi ja hallinta.

EGMA toimii läheisessä ja hyvässä yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten rahoitus- ja takuulaitosten kanssa riippumattomana ja yksityisenä neuvonantajana.

Egman asiantuntijatyö on kohdistunut mm. metsäteollisuuden, satamien kehittämisen, valmistusteollisuuden sekä energiantuotannon toimialueille (erityisesti uusiutuva energia).


Yhtiön perustajalla ja toimitusjohtajalla Markku Pekosella on 40-vuotinen kokemus ja ammatillinen toiminta kehittyvien maanosien rahoituksen ja yksityisen sektorin investointien alueella mukaan lukien Aasia, Keski- ja Itä- Eurooppa sekä Venäjä.

Toimiessaan Maailmanpankin ja Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n asiantuntija-ja johtotehtävissä vuosina 1976-2001 hänen asiantuntemukseen kuuluu mm.

  • kansainvälisen kehityspankkitoiminnan perinpohjainen tuntemus (ml. Maailmanpankki, IFC, EBRD, EIB)
  • Suomen teollisuuden keskeisten teollisten yritysten investointitoiminta kehittyvillä markkinoilla
  • mittava ja pitkäaikainen projektikokemus (noin 300 toteutettua investointihanketta)
  • laaja-alainen käytännön alueellinen työkokemus (runsaat 40 investointien kohdemaata)
  • hallitustyöskentely kokemus kansainvälisissä hankkeissa paikan päällä kohdemaissa
  • yhteistyö kansainvälisessä rahoitus-ja takuutoiminnassa olevien merkittävien yksityisten ja julkisten pankkien ja takuulaitosten kanssa.